Hiện tại, Hoành Tảo vẫn đang tiếp tục khắc phục các vấn đề kỹ thuật và ổn định ...

xem thêm...

Hiện tại, một phần hoạt động ingame đã được khôi phục. Ban Quản Trị sẽ tiếp tục...

xem thêm...

Bảo Giáp sẽ là tính năng chính của ngày sự kiện ưu đãi hôm nay 09/11. Đại hiệp ...

xem thêm...

Tính năng chính được ưu đãi trong ngày sự kiện hôm nay 08/11 sẽ là Thiết Bố Sam...

xem thêm...

Ngày sự kiện ưu đãi tính năng 07/11 sẽ diễn ra với tính năng chính Huyết Kiếm -...

xem thêm...

Quà Tặng Online 05/11 - 11/11

Trong tuần này, bộ quà tặng Online sẽ tiếp tục có thay đổi, mang đến những quà tặng tính năng hữu ích và cơ bản nhất dành cho chư vị. Đại h...

xem thêm...

Thời gian:05/11 - 11/11

Phạm vi áp dụng: Không giới hạn

Anh Hùng Tái Thế

Chuỗi quà tặng đăng nhập của sự kiện Anh Hùng Tái Thế sẽ đến với chư vị nhân sĩ trong tuần này, giúp ích cho đại hiệp tham gia server mới. ...

xem thêm...

Thời gian:10h 05/11 - 23h59 11/11

Phạm vi áp dụng: Không giới hạn

Tân Thủ Hoàng Kim

Song hành cùng máy chủ mới Chỉ Nhược ra mắt tuần này, sự kiện Tân Thủ Hoàng Kim sẽ được mở ra trong 6 ngày tới, đón chư vị tân khách tham g...

xem thêm...

Thời gian:10h 05/11 - 23h59 10/11

Phạm vi áp dụng: Không giới hạn

Quà Tặng Online 29/10 - 04/11

Bộ quà online tuần này sẽ tiếp tục mang đến những vật phẩm tính năng cơ bản và hữu ích nhất dành cho chư vị đại hiệp, cũng như bổ sung, tha...

xem thêm...

Thời gian:29/10 - 04/11

Phạm vi áp dụng: Không giới hạn

Hành Tẩu Giang Hồ

Song hành cùng sự kiện Tân Thủ Hoàng Kim, máy chủ mới Dương Tiêu cũng mang tới bộ quà thăng cấp của sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ. Chi tiết sự ...

xem thêm...

Thời gian:10h 29/10 - 23h59 04/11

Phạm vi áp dụng: Không giới hạn

image verifier Thay hình khác

image verifier Thay hình khác

Điểm tin