image verifier Thay hình khác

Kinh Nghiệm

Tính năng mới - Nguyên Bảo

17/07/2013

Nguyên Bảo là đơn vị tiền tệ đặc biệt trong Hoành Tảo. Cùng với việc ra mắt hệ thống Thương Thành Nguyên Bảo ngày hôm nay, đại hiệp có thể trải nghiệm các tính năng sau:

- Mua các vật phẩm trên Thương Thành Nguyên Bảo:

- Mua các vật phẩm đặc thù như:

  • Lễ bao VIP: kích hoạt tính năng VIP 
  • Lượng Ngân Sa: vật phẩm Tinh Luyện/Tẩy Luyện
  • Võ Tôn Tàn Chương: đột phá Cảnh Giới
  • Kiếm Hồn Thạch: thăng cấp Huyết Kiếm
  • Thăng Cấp Huyền Tinh: thăng cấp Bảo Giáp

- Mua/Bán vật phẩm bằng Nguyên Bảo trong Gian Hàng:

Thông thương tự do Nguyên Bảo trên thị trường là một tính năng mới lạ của Hoành Tảo Thiên Hạ. Nhờ đó, nhân sĩ có thể "kiếm" được Nguyên Bảo qua việc giao dịch những vật phẩm có giá trị trong game với người chơi khác mà không nhất thiết phải nạp bạc gate. Ngược lại cũng có thể bán hoặc trao đổi các vật phẩm trong Thương Thành Nguyên Bảo. 

Đại hiệp đã có thể bán vật phẩm hiếm bằng Nguyên Bảo

Với Thương Thành Lễ Kim tồn tại song song, tính năng trên sẽ giúp đại hiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí khi muốn trải nghiệm những tính năng cao cấp của game, thúc đẩy các hoạt động giao thương.

Trong thời gian tới, khi thị trường trên các server đi vào ổn định, việc trao đổi vật phẩm bằng Nguyên Bảo thường xuyên sẽ là cơ hội rất tốt để các đại hiệp chủ động buôn bán trang bị và đạo cụ cần thiết với võ lâm nhân sĩ. 

 

Bài liên quan:

 

Note: